Wywiad z Prezesem Oddziału

Wywiad z Prezesem Oddziału Związku Piłsudczyków RP TPJP w Białej Piskiej

 

 

  1. Regionalne Koło Związku Piłsudczyków RP w Białej Piskiej to już fakt. Interesuje mnie jednak, dlaczego Józef Piłsudski jako postać historyczna, jest dla Państwa wzorem godnym naśladowania?

 

Pełna odpowiedź na to pytanie byłaby niezwykle skomplikowaną materią, wymagającą wielu wtrąceń historycznych, dygresji i cytatów. Wiele osób wciąż uważa, że Józef Piłsudski jest wielce kontrowersyjną postacią.  Tym bardziej, że już mu współcześni starali się o to, by „rozmienić na drobne” jego wielkość, charyzmę i niezwykły upór w dążeniu do wytyczonych sobie celów. A i teraz jest wielu chętnych, by przypisywać sobie lub innym pewne zasługi, które przypisać można tylko Marszałkowi. Należy odmienić ten stan rzeczy, przywracając Józefowi Piłsudskiemu należne mu miejsce w świadomości historycznej Polaków. Kończąc tę kwestię dodam tylko, że w sondażach opinii publicznej, Józef Piłsudski jako postać historyczna, zajmuje poczesne pierwsze miejsce pośród Wielkich Polaków.

 

  1. Jakie wielkie zasługi, działania i czyny Józefa Piłsudskiego, członkowie Oddziału Związku Piłsudczyków RP w Białej Piskiej, będą starali się ukazywać ?

 

Przede wszystkim Marszałek Józef Piłsudski, będąc romantykiem i idealistą, w pewnym momencie swego życia, skłonił się ku pragmatyzmowi myślenia i działania. Dokonał wielkiej syntezy wydarzeń historycznych, jakimi były zrywy niepodległościowe Polaków – od Insurekcji Kościuszkowskiej do powstania styczniowego – formułując praktyczne wnioski, które w przyszłości miały zaowocować odzyskaniem przez Polskę realnej niepodległości. Dodać należy, że dokonał tego w warunkach dla polskiej sprawy wielce skomplikowanych i nieprzychylnych. Poza tym, przez dziesięciolecia sami Polacy próbowali wymazać wielkość Marszałka w życiu publicznym, usiłując minimalizować jego zasługi w działalności na rzecz polskiej państwowości. Właśnie te państwowotwórcze działania, gdzie z dala od bitewnego zgiełku, dzień po dniu tworzył nową Polskę, Polskę która nie tylko wywalczyła niepodległość, ale potrafiła ją utrzymać i  zapewnić sobie, jako suwerenny byt państwowy na mapie Europy.

 

  1. Jakie wartości będzie starali się przekazać współczesnemu społeczeństwu?

 

Trudno mówić o całości społeczeństwa, byłaby to megalomania, mówmy o obywatelach lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że owoce naszej działalność dotrą do pojedynczych ludzi, oni przeniosą je dalej, kierując się w życiu normami, które Józef Piłsudski określał mianem imponderabiliów. Mamy nadzieję, że nasza działalność w dziedzinie krzewienia wiedzy historycznej, w sumie prawie nam współczesnej, zainteresuje ludzi, pogłębi tę wiedzę oraz zyska w ich oczach uznanie. Pamiętać bowiem należy, że część dziejących się wokół nas zdarzeń, czy to wewnętrznych, czy też na arenie międzynarodowej, ma swoje korzenie w tamtych czasach, gdy Marszałek Józef Piłsudski, nawoływał i napominał mu współczesnych, by nie zaniedbywać ważnych dla naszej państwowości spraw. Jedną z nich, była wola budowania społeczeństwa obywatelskiego, gdzie każdy z nas, czyli każdy obywatel, traktowany jest podmiotowo. Jaka jest obecna sytuacja widzimy sami. Podobnie jak w początkach II Rzeczypospolitej, obserwujemy niekończące się waśnie partyjne, dzielenie się partii i partyjek na frakcje, ciągłe rozważanie jako spraw najważniejszych, spraw błahych, nieistotnych dla życia i funkcjonowania narodu. Obywatel nie jest najważniejszy, jest w cieniu, jako tło prowadzonych politycznych rozgrywek, często na żenującym poziomie. Fenomenu działalności Józefa Piłsudskiego dopatrywać się należy w umiejętności budowania i kierowania wielonarodowym, o zróżnicowanym poziomie rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwem (trzy różne zabory) i jednoczesną odbudową instytucji państwowych oraz wojska.