obeliski

Na podstawie Uchwały nr 1/2012, przyjętej na zebraniu członków Regionalnego Koła Związku Piłsudczyków RP TPJP w Białej Piskiej, Zarząd Koła na czerwcowym posiedzeniu, postanowił ufundować tablice pamiątkowe poświęcone Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, które uroczyście zostaną odsłonięte w dniu 11 listopada 2012 roku. Akt ten, uznano za wkład Koła w obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego oraz rocznicowych uroczystościach z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jednocześnie, powyższy akcent uznano za element propagowania wielkich dokonań Marszałka Józefa Piłsudskiego pośród lokalnej społeczności, w dzieło odzyskania niepodległości przez Ojczyznę, po nieomalże dwóch stuleciach zaborów. Tablice postanowiono umieścić na wielkich głazach polnych, nadając im formę obelisków. Miejscem usytuowania pierwszego z nich, po uzgodnieniu z Burmistrzem Białej Piskiej i Dyrektorem placówki, wybrano skwer przed Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury. Drugi obelisk postanowiono usytuować w miejscowości Kowalewo, pośród obelisków poświęconych jednostkom wchodzącym w skład Podlaskiej Brygady Kawalerii, tak, aby twórca i pierwszy Komendant Wojska Polskiego, znalazł się pośród ukochanych i miłujących go ponad wszystko żołnierzy. Pośród żołnierzy, którzy na jego rozkaz, gotowi byli bić się, ginąc i krwawiąc w imię niepodległości Ojczyzny.